MICHAEL ZONUNTLUANGA (Mai-a)

By Remmuana Chawngthu, Lunglei*M*-im ang pianga hringnun duhawm ilo chenin,
*I*- mawi ngei, i nunzia, vullainite chu.
*Ch*-atuan ral theilo ang mai nise i hringnun hi,
*A*- mawi zual zel fo ang i nunmawi chu.
*E*-ngtin awm zel ang maw, hringnun piah ram chu?
*L*-ungduh duhlai ṭhen tâk, Mai-a kalna chu?

*Z0*-nun tivul tura hman hlel,
*N*-ung reng tura duhsam nun neia chu,
*U*-aiin a chuai ta si, a lei taksa duhawm,
*N*-ing lo ten an au a rualduhten.
*T*-hawhlehna ni-ropui nghakin,
*L*-ungmuangin a muhil ta, tunah chuan.
*U*-i chung zelin an au a hmangaihten,
*A* - ram leh hnam tana lunghlu ṭha-mi chu,
*Ng*-aih ala zual ang zirlai tana dingnghet thin-a chu,
*A*- kal ta, a liam ta, a chawl ta; Famkhaw rûn nuam-ah......

(MZP General Headquarters hruaitu hlui Micheal Zonuntluanga, chatuan ram min pansan ta pualin....)
Previous
Next Post

No comments:

Thanks for your comment.